חדרי ניתוח ממוגנים

 במרכז הרפואי לגליל מתבצעים למעלה מ-16,000 פרוצדורות כירורגיות בשנה, והמספר עולה בהתמדה. פרויקט הקמת חמישה חדרי ניתוח ממוגנים יאפשר להקל על העומס ולקצר תורים וזמני המתנה ממושכים לניתוח, לצד יצירת מרחבים חדשים ומודרניים שיאפשרו ניתוחים מורכבים ורב תחומיים. חדרי הניתוח החדשים יהיו ממוגנים ויאפשרו רצף טיפולי גם בזמן חירום.

עלות: 75,000,000 ₪

תרומות למרכז הרפואי לגליל

בעזרת השיתופי פעולה שלכם, נוכל לפעול
למען המטופלים ולאלו שזקוקים באמת