הנהלה

הנהלת העמותה מורכבת מאנשי ציבור מתנדבים מכלל המגזרים והישובים בגליל, הנבחרים מדי שנה, על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

חברי הנהלת העמותה הם:

רעיה שטראוס בן-דרור – נשיאת כבוד

מיכאל אילוז – יושב ראש הנהלה

יפה אורי

טל פריימן

רו"ח דני ציבולסקי

רוקאיה קראקרה

צביה זוגלובק

בינג'י רעיף

ד"ר ראובן פולק

סיגל שאלתיאל

אייל רייז

ח"כ יעל רון

סימה עמיחי

משה דוידוביץ

רו"ח ארנון רז

רו"ח מאיה צבי

אמיר ירחי

שאוקי חורי

קאסם קדמני

אילן אופנהיימר

עו"ד יצחק רז-יועץ משפטי

מרטין אקר – ועדת ביקורת

רו"ח אפי וילדמן – ועדת ביקורת

עמוס דורון – רואה חשבון