הקמת מכון PET CT

המצב הנוכחי
במחלקה ובמכון האונקולוגים במרכז הרפואי לגליל,  מטופלים אלפי חולי סרטן, שלמרבה הצער,  מספרם גדל ובכל שנה מאובחנים 500-600 חולים חדשים. CT-PET היא טכנולוגיה מצילת חיים אשר נחשבת כטיפול סטנדרטי לחולי סרטן, ולאוכלוסיית הגליל המערבי אין נגישות נוחה לשירות זה.  בצפון פועלים מכשירים בודדים והתוצאה, נסיעות למרכזים רפואיים רחוקים לביצוע הבדיקה או  זמני המתנה ארוכים שגורמים לעיכוב בגילוי ובטיפול, שהוא קריטי במחלות ממאירות ועלול לעלות בחיי אדם.

סקירות PET-CT מתבצעות כבר עם האבחון הסרטן ובכל שלבי הטיפול. הן משמשות לצורך קביעת שלב המחלה, מסייעות בניבוי התגובה לטיפולים שונים, ומהוות חלק מרכזי במעקב לטווח הארוך.

אנו במרכז הרפואי לגליל שואפים לשדרג את  רמת שרותי הבריאות בגליל המערבי ולאפשר לאוכלוסיית האיזור  לקבל שירותים רפואיים דומים לאלו הזמינים במרכז הארץ, ובתוך כך מעוניינים לחזק את המחלקה האונקולוגית על ידי רכישת מכשיר PET-CT שהתקנתו תשפיע באופן משמעותי על הבריאות ואיכות החיים של אלפי בני אדם.

בנוסף יאפשר מכשיר CT-PET למרכז הרפואי לפתח את תחום הרפואה הגרעינית אשר חשיבותו בעלייה מתמדת, ייצר הזדמנויות חדשות למחקר רפואי, ויסייע בהכשרתם של הסטודנטים מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בעת התמחותם הקלינית במרכז הרפואי שלנו.

 

תקציב הפרויקט הכולל רכישת המכשור ועלויות בנייה עומד על כ-$7,000,000

תרומות למרכז הרפואי לגליל

בעזרת השיתופי פעולה שלכם, נוכל לפעול
למען המטופלים ולאלו שזקוקים באמת