שיפוץ ושדרוג מחלקת נשים

מחלקת נשים היא מהמרכזיות והפעילות באגף הנשים, הכוללת 20 מיטות בתקן ובתפוסה ממוצעת של 86%. במחלקה מוצעים מגוון טיפולים ברפואת נשים בכל הגילאים ומבוצעים בה כ-1,800 ניתוחים בשנה. המחלקה נמצאת בבניין הילדים, ובנויה בסטנדרטים מיושנים שאינם מאפשרים מתן טיפול רפואי דיסקרטי ומכבד למטופלות. שיפוץ המחלקה יקל על הצוות ויאפשר לו להעניק טיפול טוב יותר,  ישדרג את תנאי האשפוז, וייצור סביבה תומכת החלמה במחלקה.

עלות: 2,500,000 ₪

תרומות למרכז הרפואי לגליל

בעזרת השיתופי פעולה שלכם, נוכל לפעול
למען המטופלים ולאלו שזקוקים באמת